Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. CloudCuddle garandeert evenwel niet dat de website foutloos is of ononderbroken zal functioneren. CloudCuddle wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

All information on this website was compiled with the greatest care. Nevertheless, no rights may be derived from this publication. We decline any responsibility in case of a typing error or in case the website does not function properly.