Vergoeding CloudCuddle

 width=

Vergoeding via Wmo

De bedtent van CloudCuddle – vergoed door gemeentes vanuit de Wmo.

Bas Ottens en zijn vrouw Els ontdekten twee jaar geleden de bedtent van CloudCuddle. Hun zoontje Dorian was destijds bijna één jaar oud en paste toen nog in een campingbedje. Omdat ze wisten dat dit zou veranderen, oriënteerden ze zich alvast op de bestaande mogelijkheden. Zo bestudeerden ze de voordelen van de CloudCuddle, inclusief de mogelijkheid tot vergoeding van dit hulpmiddel. Het was een lange weg, maar na twee jaar volhouden is het gelukt. Vorige week stuurde de gemeente Loppersum het verlossende bericht: CloudCuddle wordt vergoed. Precies op tijd. Dorian past echt niet meer in zijn campingbedje.

Het begin – aanvraag tot vergoeding via de WMO

“We hebben allereerst een aanvraag gedaan bij het Wmo-loket”, vertelt Bas. “Gelukkig begreep de consulente de urgentie van een voorziening als CloudCuddle. Echter zowel zij als de jurist van de gemeente zagen geen mogelijkheid om het in te passen in de Wmo. Ook niet toen wij benadrukten hoe belangrijk het is om hiermee de leefbaarheid van het hele gezin op pijl te houden.”

Het vervolg – aanvraag bij de verzekeraar

“In overleg met de Wmo-consulente hebben we toen afgesproken eerst onze verzekering te benaderen. Als die het zou afwijzen mochten we weer bij haar aankloppen. Ze stond ervoor open om de situatie dan opnieuw te bekijken. De aanvraag bij de zorgverzekeraar (Ditzo) liep – zoals een beetje verwacht – op niets uit. Ook de hulpmiddelen-leverancier (Atlas Kidtech) die eerdere voorzieningen voor Dorian had gerealiseerd, kreeg het niet voor elkaar. Dus gingen wij weer terug naar de gemeente.”

Tot slot – terug naar de WMO

“We hebben gebruikgemaakt van de CloudCuddle-voorbeeldbrief die je bij hen kunt opvragen. Met hulp van de ergotherapeut van Dorian hebben we die persoonlijker gemaakt en aangepast naar zijn situatie. We hebben hem ook laten ondertekenen door de revalidatiearts van het UMCG. Die vond het een logisch verhaal en aarzelde niet om een handtekening te zetten. Zo hadden we een goede, aansluitende en breed gedragen aanvraag. Een tijdrovende fase vanwege het herschrijven, het toetsen, afspraken maken en een vakantie van de Wmo-consulent. Die legde het bij terugkomst voor aan het college van B&W. Een gouden greep want dat resulteerde in groen licht in de vorm van een PGB. Het is wel goed om te vermelden dat we daarbij toestemming hebben moeten geven op volledige inzage in onze gegevens”.

Vergoeding via Wmo logisch: CloudCuddle leidt tot lagere kosten

“Wat ik tot slot nog zou willen benadrukken: ambtenaren en vooral ook verzekeraars zouden zich moeten realiseren dat de zorg voor Dorian goedkoper wordt met een CloudCuddle. Alleen al vanwege het feit dat we hem nu met een gerust hart bij een privé verpleegkundige kunnen onderbrengen. Dat is veel goedkoper dan een logeerhuis. En wat denk je dat het doet voor onze rust en dus onze gezondheid als Dorian bij zijn opa en oma kan logeren? Om nog maar te zwijgen over besparingen tijdens vakanties. Zoals op dure bestemmingen die zijn ingericht op kinderen met een beperking of besparing op extra hulpmiddelen die je dan kunt aanvragen. Voor een hoog-laag bed betaal je al snel 500 – 600 euro voor twee weken. Dat is een makkelijk sommetje.”

Gezond verstand

“Ergens heb ik er altijd op vertrouwd dat het goed zou komen en het gezond verstand uiteindelijk zou zegevieren. Gelukkig is dat waarheid geworden. Ik wens alle ouders in een vergelijkbare situatie veel sterkte en hoop dat dat gezonde verstand ook buiten Groningen te vinden is.”

Tip

Als we weer nul op rekest hadden gekregen, hadden we Stinafo benaderd.
Een organisatie met een fonds voor voorzieningen die door een revalidatiearts worden onderschreven.