Autisme en prikkeldemping

De CloudCuddle blijkt in de praktijk een geschikt hulpmiddel voor kinderen en volwassenen met autisme. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de beslotenheid die het biedt. Het heeft namelijk een prikkeldempende werking. Hieronder geven we je enige achtergrondinformatie over autisme, prikkelverwerking en prikkeldemping. Daarnaast leggen we uit waarom goede nachtrust voor kinderen met autisme extra belangrijk is.

Ieder van ons krijgt informatie binnen via de zintuigen. We zien, ruiken, proeven, voelen en horen de hele dag door van alles. Naast deze zogenoemde sensorische informatie van buitenaf, hebben we ook te maken met prikkels die van binnenuit komen, namelijk uit onze gedachten en gevoelens. Al die informatie ‘verwerken’ we in ons brein. Het brein selecteert welke informatie belangrijk is en welke minder. Alle prikkels worden door de hersenen gefilterd, zou je kunnen zeggen. Bij mensen zonder autisme gaat dat ongemerkt en vrijwel probleemloos.

Overprikkeling en autisme

autisme-prikkels-prikkeldemping

Mensen met autisme registreren meer prikkels dan de meeste andere mensen. Ze krijgen een grote hoeveelheid informatie binnen via de zintuigen. Alle sensorische indrukken moeten samen met alle gedachten en gevoelens die ze hebben door het brein verwerkt worden. En het brein van mensen met autisme is minder goed in staat onderscheid te maken tussen wat belangrijk en wat minder belangrijk is. Het ‘filter’ werkt bij hen anders. Je kunt je voorstellen dat zo’n berg aan informatie makkelijk leidt tot overprikkeling.

Erg vermoeiend

Een overdaad aan prikkels kan leiden tot een soort file of overload aan informatie. Dan kan het allemaal teveel worden waardoor je (volwassen) kind kan vastlopen in zijn hoofd. Je zoon of dochter ‘ontploft’ of keert juist in zichzelf. Vandaar die woedeaanvallen, huilbuien of het zich terugtrekken. Die voortdurende overprikkeldheid en de hevige emoties die daar vaak mee gepaard gaan, zijn erg vermoeiend voor je kind. Daarnaast is vermoeidheid an sich een trigger voor een ‘system overload’. Goed slapen is dus heel belangrijk voor je zoon of dochter.

Angst en stress bij kinderen met autisme

 width=

Ook de innerlijke processen, zoals gedachten en gevoelens, zijn van invloed op het welbevinden van je kind. Kinderen met autisme hebben meer moeite met onverwachte situaties en met situaties waar ze tegenop zien. Die leidt bij hen ook snel tot overprikkeling en tot angst en stress. Sommige kinderen met autisme kunnen zich extreem goed verplaatsen in een ander; ze hebben een groot empathisch vermogen. Deze kinderen kunnen door de hevige emoties van een ander overprikkeld raken. Dit komt waarschijnlijk omdat ze moeite hebben om hun eigen emoties te hanteren of te reguleren. Daarnaast kunnen ze waarschijnlijk niet zo goed onderscheid maken tussen de emoties van de ander en hun eigen emoties.

Slaapproblemen bij autisme

Slaapproblemen zijn een opvallend kenmerk bij  autismespectrumstoornis (ASS). Als ouder of verzorger weet je dat waarschijnlijk wel. Dit slechte slapen heeft een grote impact op de sociale omgang van je kind met anderen, op de rest van zijn dagelijks leven en op zijn leerprestaties. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat moeders vaak meer stress ervaren door de slaapproblemen van hun kind en dat beide ouders vaak zelf ook last hebben van een verstoorde slaap.

Goede bed routine

autisme prikkeldemping overprikkeld kind

Kinderen met autisme vertonen een ander patroon tijdens de REM-slaap dan gemiddeld. REM staat voor rapid eye movement en de REM-slaap is een diepe slaap die zorgt voor lichamelijk herstel. Je hebt deze dus nodig om goed uit te rusten. Kinderen met ASS slapen over het algemeen ook korter en ze blijven minder lang in bed. Wat enigszins kan helpen bij kinderen met ASS is een goede bedroutine, dat wil zeggen: rust en regelmaat aanbrengen in het naar bed gaan. In bepaalde gevallen kunnen farmaceutica, pillen dus, de slaap en daarmee de levenskwaliteit van je kind verbeteren en dat kan weer een positieve uitwerking hebben op het hele gezin. Maar niet iedere ouder vindt dit een prettige oplossing.

Medisch hulpmiddel prikkeldemping

Het voorkómen van overprikkeling kan onder andere door voldoende rust in te bouwen. Met meer energie is je (volwassen) kind mentaal ook fitter en kan het meer aan. Goede voorwaarden creëren voor een goede nachtrust kan daarbij helpen. Een van de oplossingen om je kind beter te laten slapen, is het slapen in een CloudCuddle. Uit de praktijk van alledag horen we van verschillende ouders dat hun kind met autisme vrijwel direct rustig wordt in een CloudCuddle. Sommige kinderen vinden het ook fijn om overdag even in de bedtent te verblijven. Het is echt hun eigen, omheinde plek. En omdat de bedtent overal mee naartoe kan, kun je je kind dus overal waar een 1-persoonsbed staat, een eigen vertrouwde plek bieden.

Kleine ruimte

prikkeldemping-autisme-kind

Wist je dat de CloudCuddle ook het predikaat ‘medisch hulpmiddel’ heeft? Dat is gebaseerd op een wetenschappelijke studie waarin is aangetoond dat (volwassen) kinderen met autisme gebaat zijn bij een kleine, omsloten ruimte. We kunnen je als ouder of verzorger van een kind met autisme van harte aanbevelen om de CloudCuddle eens uit te proberen. Misschien is het ook een uitkomst voor jouw kind. Spreek een proefweekend af of huur eerst een mobiele bedtent om te kijken of het ook iets is voor jouw gezin.

Geraadpleegde literatuur:
Journal of Pediatric Neurosciences, 2015, oktober-december, 10(4): pagina’s 304–307.
Mijnautisme.info
Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht
Kauwsieradenenmeer.nl